Uudistuneeseen taksilakiin voi tulla muutos

Uudistuneeseen taksilakiin voi tulla muutos

Aiemmin kerroimme, kuinka 1.7.2018 voimaan tullut uusi taksilaki mullisti suomalaisen taksiliikenteen kertaheitolla. Lähes kuka vain voi toimia taksikuskina. Ei tarvita taksamittaria jos ilmoittaa hinnat etukäteen, ei taksikylttiä eikä lupa ole enää autokohtainen. Uudistus oli tietyiltä osin toivottu, mutta nyt käytäntö on näyttänyt, ettei uudistus ole kaikilta osin toimiva.

Uusi laki toi uusia haasteita

Taksiyrittäjät ja kuluttajat ilmaisivat huolensa hintojen epäselvyyksistä, kilpailusta ja yrittäjän aseman huonomisesta jo ennen taksiuudistuksen voimaantuloa. Nykyinen 2020 hallitus esittääkin taksilainsäädäntöön muutoksia. Käytännössä muutoksia tulisi liikennepalvelulakiin, tieliikennelakiin ja ajoneuvolakiin. Uudistuksessa mentiin ehkä hieman liian pitkälle ja kuluttajille heräsi myös luottamusongelmia.

Uudistettu taksilaki mahdollisti monipuolisen ajoneuvokannan käyttämisen taksina. Auton ominaisuuksia voi parantaa worksystem avulla ja hankkia tarvittavia lisäosia aina pyörätuolirampista lähtien. Nyt esitettävässä muutoksessa taksiajoneuvolta vaadittaisiin taksivalo.

Esityksen pyrkii yhtenäistämään kyytien hinnoittelua. Hinnoittelun velvoitteet jäivät väljemmiksi, kun taksamittarin puuttumisella ja etukäteen hinnan ilmoittamisella saatiin alalle hintakilpailua. Nyt tarkoitus on lisätä hintavelvoitteita, jotta matkustajalla olisi paremmat mahdollisuuden arvioida taksimatkan hintaan. Poistettu taksamittari olisi tulossa takaisin. Liikennepalvelulaki määrittelisi kaikista taksikyydeistä kerättävät tiedot verovalvontaa varten. Nämä tiedot voi kerätä taksamittarin tai muun vastaavan laitteen avulla.

Kuljettajan kokeella tulisi pystyä tarkemmin arvioimaan kuljettajan perusosaamista ja asiakaspalvelukykyjä. Taksikuski kohtaa monenlaisia asiakkaita ja uutisotsikoihinkin on päätynyt tilanteita, joissa asiakkaan ja kuljettajan näkemykset eroavat ja on syntynyt kiistatilanne.

Taksiyrittäjyys on asiakaspalvelua

Taksiuudistus mahdollisti monenlaisen toiminnan ja taksiyrittäjyyden helpomman aloittamisesta. Tästä on ollut apua eritoten pääkaupunkiseudulla, mutta myös harvemmin asutulla seudulla, johon oli tarkoitus saada lisää kuskeja. Valitettavasti alalle tuli myös alalle soveltumattomia ja esiin on noussut ongelmia muunmuassa turvallisuudessa. Ei vain asiakkaan turvallisuudessa, mutta myös kuskin. Lisäksi kuluttajien luottamus kuskien ammattitaitoon ja odotuksiin on laskenut. Taksien saatavuus ei parantunut yhtä hyvin kuin oletettiin ja harmaata taloutta on alalla yhä. Kuitti tulisi uudessa esityksessä antaa jokaisesta matkasta.

Eduskunnalle jätettiin uusi esitys 15.10.2020 ja korjattu laki voi tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2021 alusta.

writers